Verksamhetsberättelse för Moderata seniorer i Jönköpings län 2015

 

Vid årets första sammanträde diskuterades förslag till arbetsordning och den antogs vid

länsförbundets sammanträde i augusti.

 

Vad gäller seniorträffar i kommunerna så ser det mycket olika ut. I Jönköping och Tranås

t.ex. äger träffar rum varje månad och med något programinslag.

Vid MSS årsmöte i Göteborg 17-18 april deltog: Britt Johansson, Kerstin Johnsson och Siw

Warholm. Under fredagen fick vi lyssna till flera intressanta föredrag.

Mästerkocken Leif Mannerström ”Kampen för äldres rätt till god mat.”

Professor Ingemar Skoog, Sahlgrenska, Rapport från Centrum för hälsa och åldrande.

Mats Berg civ. ingenjör och professor vid Chalmers ”Chalmers stiftelse vad är det?”

Annica Sjölander, forskare vid Göteborgs Universitet talade om Kultur och Hälsa.

Professor Elias Eriksson Sahlgrenska Akademin-Biologi, Beteende och Politik.

Under lördagen före Årsstämmans inledning fick vi lyssna till KS vice ordförande Jonas

Ramsgård , M och därefter Göran Lennmarker, ordförande i Jarl Hjalmarsonstiftelsen.

15 motioner behandlades av vilka flera handlade om MSS representation i partistyrelsen.

Rättvis åldersrepresentation inom Nya Moderaterna, Diskriminering av äldre,

Trygghet i äldres boende.

 

MSS i Jönköpings län har översänt en skrivelse till Partistämman om representation i

partistyrelse och länsförbundsstyrelse. Denna skrivelse utdelades även på

länsförbundsstämman.

 

I oktober genomfördes en studieresa till Äldreboendet Åsikten i Ljungby som består av

särskilt boende och trygghetsboende.Där finns konferensrum, olika aktivitetsrum och

restaurang med ”rättigheter.” Fantastisk utemiljö vid Lagan.

Åsikten är ett gott exempel på hur man skulle vilja ha det på äldre dar.

Vid MSS temadag i Stockholm i november deltog; Nanna Axelsson, Sara Granklint, Britt

Johansson, Kerstin Johnsson, Jes Suhr, Rolf Westmar och Siw Warholm.

Temat för dagen Nya Utmaningar.

Förste vice talman Tobias Billström: Välkomna till en annorlunda riksdag.

Partiledare Anna Kinberg Batra: En politik för framtidens utmaningar.

Partisekreterare Tomas Tobé: Så återskapar vi borgerligt styre.

Under rubriken Byråkratin och sjukvårdskrisen medverkade Heidi Stensmyren,

läkarförbundets ordförande: Patientansvaret och läkarrollen.

Professor Thomas Brante Sociologen Lund: Vem skall styra proffsen.

Dr. Jens Stildoff- Sörensen , Utrikespolitiska institutet.

Karin Enström vice ordförande i utrikesutskottet: Försvaret, NATO och världen.

Denna temadag som alltid mycket välplanerad och intressant.

 

Motioner till 2016-års förbundsstämma har påbörjats.

 

Vi har under året haft besök av våra duktiga riksdagsledamöter, Mats Green, Sotiris Deli och

Helena Bouveng.

 

Siw Warholm
Ordförande