Länk till Moderata Ungdomsförbundet i Jönköpings län’s hemsida hittar Du HÄR!

Verksamhetsberättelse

Jönköpings län
Styrelsen för Moderata Ungdomsförbundet i Jönköpings län önskar härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2015-01-31 till 2016-02-06.

Distriktsstyrelsen har under året haft följande sammansättning:

Distriktsordförande                                                  Jonas Ericson, Gislaved

1:e vice distriktsordförande                                    Fanny Westlund, Jönköping*
2:e vice distriktsordförande                                    Anton Eriksson, Bankeryd
Ledamöter                                                                  Maja Mulaomerovic, Eksjö
Sofia Ridderstad, Anneberg

MSU-ansvarig                                                              Diana Englund, Tenhult

* Under september månad lämnade Fanny Westlund Sverige för studier i Kina. Hon har formellt varit kvar i styrelsen.

Revisorer
Vid distriktstämman i Karlshamn den 31 januari 2015 valdes följande revisorer:

Ordinare                                                                                            Per Hellqvist
Tobias Stomilovic

 

Valberedningen
Vid distriktsstämman i Karlshamn den 31 januari 2015 valdes följande valberedning:

Sammankallande                                                                             Christoffer Orre*
Ledamöter                                                                                           Maja Flykt

Pontus Wallin
Nellie Sörman
Sofia Axelsson**

* Christoffer Orre avsade sig uppdraget som sammankallande i valberedningen den 30 november 2015. Valberedningen utsåg inom sig Maja Flykt till ny sammanakallande.

** Sofia Axelsson avsade sig uppdraget som ledamot i valberedningen den 22 december 2015.

Ansvarsområden

Inom styrelsen har man fördelat ansvarsområden. Dessa är:

Övergripande                                                             Jonas Ericson

Aktvititetsansvarig                                                   Fanny Westlund
Utbildningsansvarig                                                 Anton Eriksson

Press- och mediaansvarig                                     Sofia Ridderstad
Politisk utveckling                                                    Maja Mulaomerovic
Kampanjansvarig                                                     Diana Englund
Jonas Ericson har också varit delvis ansvarig för press- och media i form av administration av sociala medier. Anton Eriksson har också varit delvis ansvarig för politisk utveckling i form av idédebatt.
Representation
Länsförbundsstyrelsen
Distriktet har under året representerats av distriktsordförande Jonas Ericson

i Moderaterna i Jönköpings läns förbundsstyrelse samt dess arbetsutskott.

Distriktet har under året representerats av Fanny Westlund i valberedningen till länsförbundsstyrelsen. Hon utsågs till representant i valberedningen av föregående verksamhetsårs distriktsstyrelse.


Moderata Ungdomsförbundets Arbetsstämma

Vid distriktsstämman i Karlshamn den 31 januari 2015 valdes följande ombud från distriktet för Moderata Ungdomsförbundets Arbetsstämma.

Ombud                                                    Jonas Ericson

Fanny Westlund* ersatt av Diana Englund
Anton Eriksson
*Fanny Westlund kunde ej delta vid arbetsstämman. Distriktsstyrelsen utsåg Diana Englund att ersätta Fanny Westlund som ombud.
Moderat Skolungdoms Rikskonferens
Vid distriktsstämman i Karlshamn den 31 januari 2015 valdes följande ombud från distriktet för Moderat Skolungdoms Rikskonferens:

Ombud                                                                                               Diana Englund

Moderata Studenters Riksårsmöte

Styrelsen för Moderata Studenter vid Högskolan i Jönköping utser själva sina ombud för Moderata Studenters Riksårsmöte:

Ombud                                                                                               Sofia Axelsson
Frida-Maria Wallgren
Verksamheten

Länstäckande aktiviteter
SKOLSLAGET
Under våren anordnades två omgångar med Skolslaget. Den första gången var 9 mars 2015 och den andra gången var 26 maj 2015. Under det senare kampanjtillfället satte distriktsstyresen upp mål för kampanjdagen och målet om 30 nya medlemmar uppnådes.


MATS 2015
Under helgen den 16-17 maj 2015 anordnade distriktet en utbildning på Vetlanda Stadshotell. Utbildningen fick namnet MATS 2015 (Mångfald, Arbete, Tillväxt, Skattesänkningar) och besöktes av Mats Green, Maria Eriksson (från Svenska Dagbladet) och Mattias Svensson (från tidnigen NEO). Under utbildningen genomfördes också en workshop om politiska frågor och Sofia Axelsson pratade på sista dagen om föreningsverksamhet och ledning.
På lördagskvällen åt vi gemensamt två-rättersmiddag och sedan fanns möjlighet till övernattning på hotellet för de som ville. Temat på utbildningen var ideologi.

Efter utbildningen genomförde distriktsstyrelsen en undersökning för att se vad som var bra och mindre och där blev resultatet över förväntan från vår sida med ett snittresultat på frågan om hur man bedömde utbildning i sin helhet på 4,18 av 5, där 5 är högsta.

PRIDE
Den 23 maj 2015 anordnade den årliga manifestationen för alla människors rätt att vara sig själva och älska vem de vill. Vi deltog självklart i den viktiga manifestation. Pride genomfördes i mycket god samverkan med Öppna Moderater i Jönköpings län, bl.a. med en gemensam debattartikel.

”KUNDE VI RÄDDA BANKERNA KAN VI RÄDDA FLYKTINGARNA”

Den 4-13 september 2015 genomförde vi en insamlingskampanj som gick under namnet ”Kunda vi rädda bankerna kan vi rädda flyktingarna” och var från en början ett initiativ från MUF Uppsala län där de utmanade andra distrikt att också samla in pengar.

Vi satte ett mål om att uppnå 10 000 kronor under insamlingsperioden och vi slutade på 10 500 kronor när insamlingen var avslutad. Pengarna gick till Röda Korsets arbete med att hjälpa människor på flykt.

BESÖK FRÅN JAPAN
Den 13 september 2015 fick vi besök av det opolitiska japanska ungdomsförbundet YEC (Youth Empowerment) som var på besök i Sverige för att studera uppbyggnaden av svenska politiska ungdomsförbund för att i sin tur få fler ungdomar att engagera sig politisk i Japan. Under besöket utbytes många tankar och idéer oss emellan och vi bjöd på blåbärspaj och vaniljssås vilket blev mycket uppskattat.

Efter träffen på vår lokal så gjorde vi en kortare rundvandring i Jönköping med hela den japanska delegationen. Besöket var mycket uppskattat från bägge sidorna och vi hoppas kunna upprepa detta besök oss emellan under kommande verksamhetsår då de genomför resor hit varje år.

HÖSTUTBILDNINGEN 2015
Den 10 oktober 2015 anordnade distriktet en endagsutbildning på kretslokalen i Jönköping. Utbildningen besöktes av Mathilda Hjelm, Mattias Askerson, Rasmus Törnblom och Louise Meijer. Temat på denna utbildning var sakpolitik och en mindre form av uppföljning från utbildningen MATS 2015.

RIKSDAGSRESAN
Under helgen den 5-6 december 2015 anordnades distriktets första resa på många år till Riksdagen. Riksdagsledamot Mats Green hade anordnat med boende för distriktet och visade oss runt i Riksdagen alla korridorer och rum. Antal deltagare från distriktet var 9 stycken. Under kvällen den 5 december 2015 deltog vi på julbord anordnat av MUF Östermalm.


JULAVSLUTNING MED UNG ALLIANS
Den 19 december 2015 stod vi värd för en gemensam julavslutning med de andra tre ungdomsförbunden inom Alliansen, Ung Allians. Den gemensamma aktivitet genomfördes på vår kretslokal i Jönköping och det bjöds på glögg, julmust, pepparkakor med mera.

 

Kampanjer
Distriktsstyrelsen och övriga medlemamr har under verksamhetsåret åkt runt bland länets högstadie-, gymnasie- och högskolor och bedrivit ett antal skolkampanjer tillsammans med lokalföreningarna. Arbetsordningen har varit att lokalföreningarna planerar kampanjen och begär hjälp hos distriktsstyrelsen.

Samtidigt tog distriktet under våren fram eget kampanjmaterial som blev uppskattat och vi har också till stor del använt oss av det material som förbundet tillhandahållit.

Under verksamhetsåret beställde vi också nytt kampanjmaterial, bl.a. t-shirts med vår egna logo efter många år med de gamla t-shirtsen.
Idéutvecklingsgrupperna

Distriktsstyrelsen beslutade under våren att tillsätta 3 arbetsgrupper, som gick under namnet Idéutvecklingsgrupper. Arbetsgruppernas syfte var politisk utveckling som skulle resultera i propositionsskrivning inför distriktsstämman 2016.

Arbetsgruppernas arbete kunde dock aldrig slutföras av olika anledningar som förklaras nedan:

Regionalgruppen (ledd av Anton Eriksson): ”Regionalgruppen fick runt sommaren lägga ner sin verksamhet då det stod klart att resten av gruppernas arbete inte kunde fullföljas. Tidigare hade gruppen initierat sitt idéutvecklingsarbete med bl.a. ett besök på Jönköpings Länstrafik för att diskutera regionens utmaningar gällande kollektivtrafiken. Det fanns även i pipelinen att besöka någon representant från Höglandssjukhuset, samt regionråden för att ytterligare fördjupa sig i den regionala politiska verksamheten.

 

Även om arbetet inte nådde mållinjen som önskat kom det med en del intressanta insikter och Jönköpings Länstrafik sa till oss att vi var det första ungdomsförbundet någonsin som tagit kontakt och intresserat oss för deras verksamhet.”
Integration- och utanförskapsgruppen (ledd av Maja Mulaomerovic): ”På grund av tidsbrist samt svårigheter att hitta tider att träffas som passade alla.”

Näringslivsgruppen (ledd av Sofia Ridderstad): ”På grund av flytt samt arbete med hästar och andra uppdrag hamande detta i skymundan.”

Nationella utbildningar och event

Distriktsstyrelsen och distriktets medlemmar har medverkat i flera av M, MUF, MST och MSU:s nationella utbildningar och event under året. Dessa är:
MST Riksårsmöte                                                                            MSU Rikskonferens

Distriktssforum                                                                                Sverigedagen

M:s partistämma                                                                              Ultimatum

Momentum                                                                                        Höstkonferensen

MUF:s arbetsstämma                                                                     Flertalet turnéer
Föreningarna

Under verksamhetsåret har antalet föreningen inom distriktet uppgått till totalt 7 stycken och samtliga har genomfört årsmöten under verksamhetsåret. Av dessa är totalt 3 stycken föreningar nya för verksamhetsåret. Samtliga föreningar är:

MUF Eksjö kommun (ny)                                          MUF Gislaveds kommun
MUF Jönköpings kommun                                       MUF Mullsjö kommun (ny)
MUF Vetlanda kommun (ny)                                    MUF Värnamo kommun
MST Högskolan i Jönköping

Distriktet har nu aktiva lokalföreningar i 6 av distriktets 13 kommuner, vilket är en stor framgång jämfört med tidigare och vi kan konstatera att vi har kunnat nå ut till fler genom att synas mer på lokal nivå samt genom att ha fler aktiviteter på lokal nivå, vilket sänker trösklarna rejält till vår organisation.

Medlemsutveckling

Distriktet har under verksamhetsåret haft en god medlemsutveckling och har för första gången under 2000-talet över 400 medlemmar, vilket var ett mål distriktsstyrelsen satt upp i sin verksamhetsplan i början på verksamhetsåret.

Den 31 december 2015 hade distriktet totalt 417 medlemmar, en ökning med 49 medlemmar och en tillväxt på 13,3%.

 

medlemsutveckling MUF

 

I grafiken ovanför kan du se medlemsutvecklingen över tid i distriktet. I grafiken på nedan kan du se medlemsutvecklingen i föreningarna detta år jämfört med tidigare år.

medlemsutveckling_2

 

Press och media

Distriktet har under verksamhetsåret jobbat för att synas mer på sociala medier. På Facebook har vi sett en ökad tillströmning av antal följare samtidigt som fler människor än tidigare interaktiverat just där. Vi har också använt oss av Twitter och Instagram, forum så många människor idag använder sig av, och även där kan vi se ökat antal följare. Vi har vid enstaka tillfällen använt oss av YouTube.

Distriktet har också synts i lokala medier i form av insändare och debattartiklar i tidnignar eller på lokala webbsidor. Distriktsstyrelsen har vid några tillfällen skrivit insändare tillsammans med lokalföreningarnas företrädare och vi har också uppmärksammats i reportage och kortare intervjuer i ett antal tidningar.

Inför länsförbundsstämman i maj 2015 deltog Sofia Ridderstad från distriktsstyrelsen i en intervju på Sveriges Radio P4. Distriktsstyrelsen hade som mål att närvara i radion minst en gång under verksamhetsåret, vilket här uppfylldes.

Jönköping den 23 januari 2016
Jonas Ericson                 Fanny Westlund                                    Anton Eriksson
Sofia Ridderstad             Maja Mulaomerovic                              Diana Englund