Ordförande för MQ i Jönköpings län är Susanne Wahlström. susanne.wahlstrom@moderat.se

 

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna för perioden 8 maj 2015 – 8 april 2016

Vid moderaternas förbundsstämma 10 maj 2015 valdes Sofia Ridderstad, Nässjö till

ordförande och Eva Törn, Värnamo till vice ordförande. Vid varje förenings årsmöte valdes

även en MQ-ansvarig i varje förening. Under hösten bildades även en styrelse/arbetsutskott

för Moderatkvinnorna på länsnivå efter önskemål från riksorganisation. Som ledamöter

valdes Helena Bouveng, Vetlanda och Carina Larsson, Nässjö. För att få ytterligare täckning

i arbetsutskottet/styrelsen beslöt sittande arbetsutskott/styrelse under våren att även välja

in Carin Berggren, Jönköping.

 

På länsnivå har MQ under perioden haft tre större arrangemang. Under hösten en

insamlingskampanj via Erikshjälpen till förmån för utsatta romer i Rumänien.

Insamlingskampanjen har pågått i hela länet men MQ ansvarig i varje förening har själva valt

hur aktivt och på vilket sätt de skulle sköta insamlingen. Syftet med insamlingen var att

stödja utvecklingen av lokala projekt som Erikshjälpen drivit under lång tid. Mest aktiva har

Vetlanda, Vaggeryd-Skillingaryd och Värnamo varit.

 

MQ hade en söndagssammankomst med afternoon tea på Hooks Herrgård den 1november

som samlade ett 50-tal moderatkvinnor från hela länet. Liknande träffar i Hook var tidigare

en omtyckt tradition som nu väcks till liv igen. Maria Abrahamsson var inbjuden att som

styrelsemedlem i Sällskapet för moderatakvinnors historia och riksdagsledamot, berätta om

Moderata Kvinnoförbundets historia. Idén till denna träff kom från Huskvarna

Moderatkvinnorförening genom Maggy Larsson. Länsförbundsstyrelsen valde då lägligt att

med förbundets förtjänstetecken hylla Maggy Larsson för hennes fantastiska arbete för MQ

genom åren. Information kring MQs pågående arbete delgavs även alla närvarande.

 

2016 års första MQ sammankomst skedde 28 mars hos Kastrullhäxan i Jönköping. Träffen

gick i matens och kvinnligt engagemangs anda. Det var ett 45-tal kvinnor samlande från

hela länet. Träffen inleddes med rykande färsk uppdatering från Riksdagen genom Helena

Bouveng. Vi fortsatte med att äta gott och därefter lyssna på Anette Kastullhäxan Edlund

kring hennes engagemang inte bara för sin egen restaurang utan även för Jönköpings

kommuns mathållning och tillagningsprinciper. Mötet avslutades med information och

diskussioner.

 

Ordföranden Sofia Ridderstad och vice ordföranden Eva Törn närvarade även vid

Moderatkvinnornas råd i Stockholm 4-5 december. Fredagen inleddes med politikutveckling

och rapport från varje län. Efter lunch lyssnade vi på vår fantastiska partiledare Anna

Kinnberg Batra och avslutade dagen med en föreläsning kring civilförsvaret och

bilkåristerna. Lördagens program bestod av mer politikutveckling och fastställande av

budget och verksamhetsplan för 2016.

Moderatkvinnorna har även ett råd på våren men 2015 var den precis före

länsförbundsstämman och nu 2016 är det precis efter.

 

Moderatkvinnorna har även drivit flera kampanjer under året där länet och varje förening

deltagit när det passat med övriga kampanjer och aktiviteter. Varje kommun har även haft

flertalet aktiviter och kampanjer med frukostmöten, kvällsträffar, morgonkampanjer och

kampanjer vid olika arrangemang under året. Mer om detta finns att läsa i varje förenings

verksamhetsberättelse.

 

Som avslutning vill jag passa på att tacka för det gångna året. Det är otroligt vilken kraft och

vilket engagemang våra moderata kvinnor besitter. Det är ett stort förtroende att leda och

förvalta Moderatkvinnorna och jag blir otroligt stolt och glad över det arbete som ni gör ute i

era föreningar! Det finns ett oerhört driv och stolthet över att visa att moderat politik är den

bästa politiken för Jönköpings län.

 

Sofia Ridderstad

Ordförande Moderatkvinnorna Jönköpings län