Malin WIMG_1029engholm utsågs enhälligt till ny ordförande för regionstyrelsen i Region Jönköpings län.

I dag på regionfullmäktige stod det på dagordningen att utse ny ordförande för regionstyrelsen efter avgående Håkan Jansson. Malin Wengholm utsågs av ett enhälligt fullmäktige att bli regionstyrelsens ordförande.

Malin säger i en direkt kommentar efter valet att hon är både glad och stolt över förtroendet att leda det politiska arbetet i styrelsen i en så välskött region som Region Jönköpings län är.

Malin fortsätter, när man går in i en ny roll och tar på sig nya uppgifter så tar det alltid lite tid innan man blir varm i kläderna, men jag känner en stor ödmjukhet inför uppgiften som styrelsens ordförande. Jag vet att utmaningar väntar och att det finns förväntningar på mig i den nya rollen.

Jag lovar för min del att jag skall alltid göra mitt bästa. Mitt mål är att vi ska ha ett bra samarbete mellan partierna. Både inom den styrande Alliansen och mellan övriga partier i styrelsen.

Jag vill också rikta ett stort tack till Håkan. Jag vet att han gjort ett stort och gediget arbete i de uppdrag som han haft under åren i landstinget och nu de senaste åren som regionstyrelsens ordförande.

Mitt mål, avslutar Malin Wengholm, är att vi skall fortsätta vår positiva ekonomiska utveckling, vi skall fortsätta vara bland de bästa inom hälso- och sjukvård. Vi skall bli Sveriges fjärde tillväxtregion och en nod för nationens höghastighetståg med tre stationslägen i vår region.