oppnamoderater_farg

VAD ÄR ÖPPNA MODERATER?

I maj 2014 startades Öppna Moderater Jönköpings län. Vi är ett distrikt av nio i Sverige.

Öppna Moderater är Moderaternas HBTQ-förbund. Vi vänder oss till alla som delar den den moderata grundsynen och tycker att det är viktigt att driva HBTQ-frågor med fokus på mångfald, likabehandling och individens rätt ur ett liberalt och frihetligt perspektiv.

Öppna Moderater har sin bakgrund i föreningen Gaymoderaterna som startades 1979 som det första partipolitiska HBTQ-förbundet. Föreningen bedrev verksamhet under en lång period, men lades ner en period under slutet av 90- talet. En ny generation startade upp en ny verksamhet 2001 och tog då namnet Öppna Moderater. Namnet valdes för att visa att nätverket jobbar brett för alla delar av HBTQ-samhället och att organisationen är öppen för alla oavsett sexuell läggning som delar de moderata grundvärderingarna. Nätverket ombildades 2012 till att bli ett rikstäckande förbund.

Öppna Moderater har varit pådrivande inom Moderaterna för en förändring av dess HBTQ-politik. Ett arbete som gett resultat. Öppna Moderater motionerade bland annat till partiets stämma 2007 om könsneutrala äktenskap. Motionen bifölls och blev därmed Moderaternas politik.

Alla lever inte enligt normen och det är viktigt att vi som Moderater jobbar med en inkluderande politik i kommun och region. Alla länets invånare oavsett sexuell läggning ska kunna känna att Moderaterna ser till mig som individ. Det finns många saker vi kan tänka på när vi fattar beslut utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Gilla gärna vår sida på Facebook, Öppna Moderater Jönköpings län

För mer information om Öppna Moderater kan ni gå in på hemsidan oppnamoderater.se

 

Med vänlig hälsning

 

Tobias Pettersson
Ordförande Öppna Moderater Jönköpings län

 

HBTQ står för Homosexuell, Bisexuell, Transsexuell och Queer